Webbsida Trientalis

Kund

Trientalis har mångårig erfarenhet av att jobba med e-hälsoutvecklingen i Sverige. Vårt fokus är att möjliggöra utveckling av digitala tjänster som är anpassade efter hälso- och sjukvårdens behov.

Projekt

Logga, visitkort och en minimalistisk och respons hemsida
www.trientalis.se