Illustration Rymden

Projekt

Illustration till en text som blev gitt till Pedagogerna på en förskola.