Kund

adxto är ett privat vård- och konsultföretag med position mellan ordinarie vård, patienter och läkemedels- och MedTech-industrin.

adxto PSP (Patient Support Program) ser olika ut beroende på patientgruppens behov. Uppdragsgivaren (klinik, läkemedelsföretag, patientförening eller apotek) ansvarar för innehållet som kan bestå av ett valfritt antal aktiviteter inom ett på förhand bestämt intervall.

Projekt

Flygblad med information om adxto PSP

adxto PSP