Broschyr NoPoxivir

Kund

Unimedic har lång erfarenhet och expertis inom tillverkning, utveckling, distribution, försäljning och marknadsföring av läkemedel.

www.unimedic.se

Projekt

En hemsida på 4 språk, annons, broschyr, roll up och marknadsföring av NoPoxivir, en fungerande behandling mot mollusker.

www.nopoxivir.se