Utkast på App, kognitiv stöd

Kund

Kunden önskade ett utkast till layout och design till en app för kognitivt stöd

Projekt

Utkast till App